Nastavak realizacije IPA INTERREG projekta energetske obnove škola

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas prihvatila Informaciju o aktivnostima na pripremi Projekta energetske obnove škola u okviru Drugog poziva EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020. U skladu sa primarnim ciljem Drugog poziva INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 u oblasti Zaštite okoliša (povećanje snage sistema koji za zagrijavanje koriste obnovljive izvore energije) i kriterijima definisanim od strane Vlade Tuzlanskog kantona, Interresorna radna grupa je identifikovala ukupno 18 škola na području Tuzlanskog kantona, koje predlaže za učešće u Projektu energetske obnove škola, koji bi se realizovao u saradnji sa Udruženjem CRP Tuzla.

Reha Centar

Ukupna procijenjena vrijednost svih ulaganja iznosi blizu 1,3 miliona KM, od čega je 545.000 KM procijenjeno ulaganje u rekonstrukciju kotlovskog sistema u svih 18 predloženih škola, a blizu 750 hiljada KM procijenjena vrijednost ulaganja u mjeru ugradnje termoizolacije ili zamjene stolarije u 10 predloženih škola s područja Tuzlanskog kantona. Realizacijom predloženih aktivnosti predloženim školama u pogledu rekonstrukcije kotlovskog sistema će se dostići 3.630 kW, odnosno preko 3,6 MW snage sistema koji za zagrijavanje koriste obnovljive izvore energije, što predstavlja izuzetno kvalitetan rezultat kada je u pitanju posmatrajući indikator i osnovni cilj Drugog poziva INTERREG Programa.

Vlada je danas Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila Prijedlog škola sa područja Tuzlanskog kantona za učešće u Projektu energetske obnove škola u okviru Drugog poziva EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020., te prihvatila da u ime Tuzlanskog kantona zajedno sa Udruženjem Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, učestvuje i aplicira sa ovim projektom. Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila i da sufinansira Projekat za energetsku obnovu škola. Vlada će po odobrenju aplikacije projekta sufinansirati projekat u ukupnom iznosu od 280.000,00 KM, te će, po odobrenju aplikacije projekta obezbijediti pozajmicu Udruženju Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara