Realizovana najveća investicija u instituciji kulture u 2015. godini

Menprom

Završeni su radovi na prvom značajnijem renoviranju Narodnog pozorišta Tuzla,  još od 1953. godine. U povodu ovog značajnog datuma danas je održana i press konferencija.

Reha Centar

Obraćajući se prisutnim novinarima, direktor Narodnog pozorišta Tuzla, Armin Ćatić zahvalio se Gradu Tuzla na finansijskoj podršci pri realizaciji ovog projekta, koja je ostvarena zahvaljujući inicijativi gradonačelnika Jasmina Imamovića da se, u Budžetu Grada Tuzla, za rekonstrukciju ove ustanove izdvoje finansijska sredstva, u ukupnom iznosu od 375.000,00 KM. Prema njegovim riječima, planirana sredstva su iskorištena za građevinske, građevinsko-zanatske i radove na elektroinstalacijama, te za radove na krovnom pokrivaču. Prilikom renoviranja izvršeni su i građevinski radovi na pozornici-sceni Narodnog pozorišta, zatim građevinski radovi u gledalištu-velikoj sali, a dio sredstava je iskorišten i za nabavku i gradnju opreme, odnosno novih tipskih pozorišnih stolica u gledalištu-velikoj Sali, što predstavlja najveću investiciju u instituciji kulture u 2015. godini.

NARODNO POZORIŠTE TUZLA

U Budžetu Grada Tuzla za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, u dijelu namjenskih sredstava Budžeta – Sredstva od naknade za prihode ostvarene radom termoelektrane, na poziciji „Kapitalni grant za rekonstrukciju zgrade JU Narodno pozorište Tuzla“, planirana su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 375.000,00 KM.

Predstavnici Gradske uprave čestitali su direktoru i uposlenicima JP Narodno pozorište Tuzla na uspješnoj implementaciji projekta.

Gradska uprava Grada Tuzla

Komentari

Komentara