Rast u sektoru malih i srednjih preduzeća na Tuzlanskom kantonu

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2014. godini  sa prijedlogom smjernica rada za naredni period. Prema Informaciji, sektar malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH, pa tako i u Tuzlanskom kantonu, još uvijek je pod uticajem globalne ekonamske krize, a dodatno otežavajuće akolnosti bile su i vremenske nepogode koje su u 2014. godini pogodile većinu općina Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Zbog direktne izloženosti privrednim kretanjima i nepostojanja adekvatnih mehanizama i kapaciteta, subjekti male privrede često su dovedeni pred gašenje i ne uspijevaju preživjeti duže od tri godine. U kategoriju malih i srednjih preduzeća ubrajaju se 99% preduzeća s područja Tuzlanskog kantona koji su predali svoje završne finansijske izvještaje za 2014. godinu. Taj podatak govori da su ona najznačajniji izvor zapošljavanja radne snage, ali i značajan izvor prihoda.

Preko 60% zaposlenih u privatnom sektoru Tuzlanskog kantona radi u malim i srednjim preduzećima, koja ostvaruju blizu 70% ukupnog prihoda od prodaje. Koliko je značajan MSP sektor za privredu, govori i činjenica da su u 2014. godini bilježili profit od blizu 90 miliona KM. Iako se ukupan broj malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini smanjio u odnosu na prethodnu godinu, broj zaposlenih na području Kantona je povećan te je zabilježen porast broja zaposlenih po preduzeću, što znači da su aktivna preduzeća u TK apsorbovala tu radnu snagu te su čak bila u mogućnosti zaposliti i nove uposlenike. Od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona, najveći broj njih je sa područja grada Tuzla (37,67%), a zatim slijedi 12,13% MSP-a sa područja općine Gračanica, te 11 % sa područja općine Gradačac.

Najmanji broj MSP-a na području TK zabilježen je u općini Teočak, svega 16 preduzeća iz MSP sektora. MSP sektor Tuzlanskog kantona je i u 2014. godini po broju zaposlenih na drugom mjestu iza Kantona Sarajevo, i bilježi porast broja zaposlenih na 34.323, a nalazi se na četvrtom mjestu po prosječnim mjesečnim troškovima plaće po zaposlenom koji iznose 1.415 KM. I pored relativno niskih troškova koji se odnose na angažman radne snage, u sektoru MSP na TK neto dobit po zaposlenom u 2013. godini iznosi 2.490 KM što je za skoro 30% manje od prosjeka na nivou FBiH, ali okvirno u rangu prosjeka na nivou FBiH i RS.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara