Ministar Jagodić otvorio dijalog sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja u TK

Rental Travel

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, održan je prvi radni sastanak ministra mr.sc.Izeta Jagodića sa predstavnicima Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Na sastanku je razgovarano o trenutnoj situaciji u osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i o nastojanjima za kontinuiranom budućom saradnjom između Ministarstva i navedenih sindikata, te rješavanje prioritetnih pitanja zbrinjavanje tehnološkog viška, prijem zaposlenika u školama, te uređenje zakonske regulative u ovim oblastima.

Predstavnici Sindikata izrazili su zadovoljstvo prijemom kod ministra mr.sc.Izeta Jagodića koji je iskazao razumijevanje za dijalog, te očekuju dobru saradnju.

 MINISTARTVO OBRAZOVANJA, NAUKE,

KULTURE I SPORTA TK

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara