Prof. dr. Fuad Pašić održao pozvano predavanje na Simpoziju Hranom do zdravlja

Spread the love
Rental Travel

U Osijeku je u protekloj sedmici održan 10. međunarodni znanstveno – stručni skup na temu Hranom do zdravlja. Kao pozvani predavač na plenarnoj sesiji učešće je uzeo i prof. dr. Fuad Pašić koji je govorio o multidimenzionalnom pristupu u barijatrijskoj hirurgiji, kao i o tome zašto je bitno imati nutricionistu u timu. Prof. dr. Pašić je prepoznat kao relevantan međunarodni stručnjak iz oblasti hirurškog liječenje patološke debljine, te je u posljednje četiri godine održao 11 pozvanih predavanja iz oblasti barijatrijske hirurgije. U saradnji sa prof. dr. Miroslavom Bekavcem Bešlinom iz Republike Hrvatske objavio je knjigu Kirurško liječenje bolesti debljine, te kao jedini koautor iz Bosne i Hercegovine učestvovao u pisanju knjige „Debljina klinički aspekti“ prof.dr. Davora Štimca i suradnika. Prof. Pašić je i editor u međunarodnom časopisu Endocrine Oncology and Metabolismus. U septembru 2017 izabran je u zvanje vanrednog profesora hirurgije na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Reha Centar

Na prostoru Bosne i Hercegovine, hirurški zahvati iz domena barijatrijske hirurgije, trenutno se izvode samo na Klinici za hirurgiju UKC Tuzla, zbog čega je menadžment ove ustanove uputio aplikaciju prema Federalnom ministarstvu zdravstva kojom bi UKC Tuzla uskoro trebao dobiti status referalnog centra za liječenje debljine u BiH.

aktuelno.ba / UKC Tuzla

Komentari

Komentara