Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci  2017. godine iznosili su rekordnih 5 milijardi i 226 miliona KM

Spread the love
Menprom

Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci  2017. godine iznosili su 5 milijardi i 226 miliona KM i veći su za 362 miliona KM ili 7,43 % u odnosu na isti period 2016. godine kada su iznosili 4 milijarde i 864 milliona KM.

Reha Centar

Samo u septembaru 2017. godine prikupljeno je cca 637 miliona KM indirektnih poreza što je za 40 miliona KM više u odnosu na septembar 2016. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2017. GODINE

Nakon izvršenih povrata poreskim obveznicima koji su u devet mjeseci 2017. godine iznosili 935 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu 01.01.-30.09.2017. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 291 milion KM i veći su za 228 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2016. godine

Za finansiranje državnih institucija u periodu 01.01.-30.09.2017. godine raspoređen je iznos od 560 miliona KM. Federaciji BiH raspoređen je iznos od 2 milijarde i 396 miliona KM. Republici Srpskoj rapoređeno je ukupono 1 milijarda i 218 miliona KM. Distriktu Brčko raspoređeno je 131 miliona KM. Rast prihoda od indirektnih poreza pokrio je povećanje rata spoljnog duga u 2017. godini.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom u periodu 01.01.-30.09.2017. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-30.09. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2017 1.891 428 929 238 125 3
2016 1.848 309 941 170 118 2
% promjene[1] 2,37 38,29 -1,23 39,81 5,46 85,48

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u periodu 01.01.-30.09.2017. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 60,3 miliona KM, Republika Srpska 39,8 miliona KM i Distrikt Brčko 2 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.


[1] % promjene odražave stvarne odnose iznosa raspodjele koji nisu zaokruženi kao što su podaci u navedenoj tabeli.

http://www.new.uino.gov.ba/bs/aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: