Prezentacija procesa izrade integrirane Strategije razvoja TK za period 2016.-2020

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona je upriličila  radni sastanak  sa načelnicima svih općina našeg kantona. Naime, tokom sastanka, predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), su prezentirali proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. godina, kojeg je Vlada Tuzlanskog kantona započela u maju mjesecu ove godine i koji je u naprednoj fazi.

Reha Centar

PREZENTACIJA PROJEKTA

Na sastanku se još razgovaralo i o raspodjeli pomoći ovom kantonu u iznosu od 147 000 KM koliko je ovaj kanton dobio od Federalne uprave  civilne zaštite.

Prezentiran je način dodjele donatorskih sredstava Europske Unije i rezidentnih bilateralnih donatora kroz UN program za obnovu kojeg implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) , te  Utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona:

a) posebne naknade od prirodnih i drugih nesreća – sredstva Civilne zaštite

b) sredstava prikupljenih po osnovu Člana 7. Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu podruĉja zahvaćenih prirodnom nesrećom FBiH

 

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara