Premijer Gutić ne odustaje od Zakona o smanjenju plaća funkcionera i direktora

Menprom

Kako bi se na jedinstven način uredile plaće i naknade izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, pravobranioca i zamjenika pravobranioca, te utvrdila gornja granica plaća direktora javnih preduzeća i ustanova čiji je vlasnik ili osnivač Tuzlanski kanton, a van snage bi se stavilo više akata Skupštine TK i Vlade TK kojima je trenutno uređena ova oblast, Vlada Tuzlaskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Ovim Zakonom utvrđena je zajednička, jedinstvena osnovica za sve uposlenike budžetskih korisnika, te su u skladu s tim redefinisani raniji koeficijenti izabranih dužnosnika. Radi se o definisanju plaća nosiocima izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti u Tuzlanskom kantonu, kantonalnom pravobraniocu i zamjeniku kantonalnog pravobranioca, te najviši iznosi, neto plaća, direktora i drugih rukovodilaca javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač Kanton i/ili se pretežno finansiraju iz Budžeta Kantona ili kantonalnog vanbudžetskog fonda.

Također, donošenje ovakvog zakona i utvrđivanje jedinstvene osnovice za sve zaposlene kod budžetskih korisnika i na lica obuhvačena ovim Zakonom, stvara situaciju da svako povećanje ili smanjenje plaća putem osnovice za državne službenike i namještenike, zaposlene u oblasti obrazovanja i druge automatski podrazumjeva povećanje ili smanjenje plaća i za lica na koja se primjenjuje ovaj Zakon.

Osnovica za obračun plaće iznosi 380,25 KM, a paušal predložen ovim Zakonom iznosit će 1.140,75 KM za profesionalne poslanike, a za poslanike koji nemaju profesionalni status 1.521,00 KM. Ovim zakonom ukidaju se plaćanja radnih tijela, tj. komisija.

U praksi to znači da će izdvajanja za plaće i naknade skupštinskih zastupnika umjesto 1.640.000 KM, koliko je bio plan za tekuću godinu, u narednoj 2016. godini iznositi 1.270.000 KM.

Prijedlog Zakona upućen je u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara