Predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović u BiH

Rental Travel

Predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović boravi u posjeti Bosni i Hercegovini od 29. juna do 3. jula 2015. godine, kako bi razgovarala o stanju slobode medija sa visokim državnim zvaničnicima, predstavnicima civilnog društva i predstavnicima medija u BiH.

Reha Centar

 Tokom posjete, Dunja Mijatović se sastaje sa članovima Predsjedništva BiH, predsjedavajućim Vijeća ministara BiH, ministrom vanjskih poslova, ministrom saobraćaja i komunikacija i predsjedavajućim oba doma Parlamenta BiH. Također se sastaje sa zvaničnicima Republike Srpske i Federacije BiH, uključujući predsjednike entitetskih vlada, ministre unutrašnjih poslova i ministre saobraćaja i komunikacija.

 Predstavnica OSCE-a za slobodu medija će tokom svoje posjete održati i dva okrugla stola sa predstavnicima civilnog društva i medija, u Sarajevu i Banjaluci.

 Službeno obraćanje medijima na kojoj će predstavnica OSCE-a za slobodu medija izvjestiti predstavnike medija o svojoj posjeti i sastancima će se održati u četvrtak, 2. jula 2015. godine.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara

Posted In: