Predstavljamo Vam: Visoku školu za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli

Spread the love
Menprom

Osnivač Visoke škole za finansije i računovodstvo – FINra je edukativno-konsultanska kuća FINconsult Tuzla. FINconsult ima 12 godina uspješnog rada i iskustva na edukacijama finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.

Reha Centar

MI PRAVIMO RAZLIKU.  WE MAKE A DIFFERENCE.

Naša Vizija je da postanemo moderna, autonomna, visokoškolska ustanova, integrisana u akademsku zajednicu, partner sa privredom, društvenom zajednicom i prestižnim domaćim i međunarodnim obrazovnim organizacijama, koja obrazuje vrhunske stručnjake iz oblasti finansija i računovodstva.

Naša Misija je da obezbijedimo savremeno i inovativno obrazovanje koje spaja teoriju i praksu, kako bi svoje studente osposobili za zaposlenje kod poznatog poslodavca ili samozaposlenje kroz otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa ili savjetodavnih agencija.

Naš Cilj je da Vi postanete vrhunski stručnjak za finansije i računovodstvo.

JEDINSTVEN SPOJ TEORIJE I PRAKSE.

Za Vas smo kreirali jedinstven studijski program, koji integrira teorijska i praktična znanja i vještine.

Višestruke koristi:

 • Vi ćete biti konkuretniji na tržištu rada;
 • Imat ćete bolje, sigurnije i plaćenije poslove;
 • Imat ćete mogućnost zaposlenja kod poznatog poslodavca ili pokretanje vlastitog biznisa kroz otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa, savjetodavnih agencija.

Dodatne koristi koje ostvarujete studiranjem na FINra:

 • Obezbijedit ćemo za Vas praksu u privatnim, javnim kompanijama i institucijama;
 • Obezbijedit ćemo za Vas stipendije tokom studiranja;
 • Imat ćete našu podršku kod zaposlenja ili pokretanja vlastitog biznisa kroz otvaranje vlastitih računovodstveno-finansijskih servisa, savjetodavnih agencija;
 • Trajna saradnja i podrška tokom Vaše karijere;
 • Prisustvo na FINconsult-ovim seminarima i savjetovanjima u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, bez naknade tokom studiranja;
 • Pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, bez naknade tokom studiranja.

ZAŠTO studirati na FINra?

 • Steći ćete znanje i vještine za vođenje poslovnih knjiga u aplikativnim programima, izradu i analizu finansijkih izvještaja, te sačinjavanje poreznih prijava;
 • Nastavni plan i program je usaglašen sa Jedinstvenim planom i programom za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH i Vama će biti priznati ispiti koji se polažu za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR), te ćete dobiti certifikat računovođe bez dodatnih polaganja predviđenih ispita;
 • Priznati profesori iz BiH, Srbije i Hrvatske, vrhunski edukatori i stručnjaci, koji će Vam prenijeti svoja znanja, vještine i dugogodišnja praktična iskustva;
 • Naučit ćete govoriti fluently poslovni engleski jezik i Vi ćete biti moderan stručnjak iz oblasti finansija i računovodstva koji govori engleski jezik;
 • Vi ćete se obučavati, sticati znanja i vještine na savremenoj IT opremi, uz korištenje elektronskih tabli i tableta, bez krede i spužve;
 • Vi ćete biti osposobljeni za korištenje savremenih aplikativnih programa za računovodstvo i finansijsko poslovanje.

JEDINSTVEN ČETVEROGODIŠNJI (8 SEMESTARA) STUDIJSKI PROGRAM (240 ECTS).

Prve dvije godine studija su zajedničke, a usmjerenja se odabiru na 5. semestru (u trećoj godini).

Smjerovi koje naši student mogu odabrati su:

 1. Računovodstvo, revizija, porezi

Ako želite postati vrhunski stručnjak u računovodstvu, želite imati znanje i vještine za vođenje poslovnih knjiga, sačinjavati finansijske izvještaje i porezne prijave, steći znanja i vještine revizora, te postati porezni savjetnik i stručnjak za poreze odaberite smjer: RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I POREZI.

 1. Finansije, bankarstvo, osiguranje

Ako želite postati vrhunski stručnjak iz oblasti finansija, steći znanja o novčanim tokovima, te usvojiti znanja i vještine u donošenju odluka o investicijama, finansiranju i upravljanju sredstvima, da naučite obavljati bankarske poslove i postanete vrhunski stručnjak za poslove osiguranja, odaberite smjer: FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE.

Godišnja školarina iznosi 2.500 KM. Plaćanje u 10 rata.

Prijave za UPIS u toku na: www.finra.ba

Informacije:

telefon: + 387 35 277-275

mobitel: + 387 61 963-917

E-mail:finra@finra.ba

www.finra.ba

FINconsult Tuzla

FINra FINra FINra FINra FINra
DSC_0027_800x533 FINra FINra

M.T

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara

Posted In: