Predsjednik FBiH Marinko Čavara posjetio Općinu i RMU “Banovići”

Menprom

Projekti izgradnje termoelektrane i cementare u Banovićima imaju punu podršku predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Marinka Čavare, koji nije krio oduševljenje tokom posjete Rudnicima mrkog uglja „Banovići“ i dugogodišnjim pozitivnim poslovanjem ovog preduzeća. Ovom prilikom je rečeno da se, uprkos krizi u brojnim privrednim društvima, Rudnici izdvajaju po tome što zapravo nikad nisu ni bili u recesiji, a novi projekti omogućit će i otvaranje brojnih novih radnih mjesta.

Reha Centar

„Vidim ovdje jednu firmu koja nikad nije ni bila u recesiji, prema tome nije ni izašla iz recesije nego je poduzeće koje radi kvalitetno, koje ima viziju budućnosti i koje nastoji budućim generacijama omogućiti jednu normalnu egzistenciju na ovim prostorima, što je vrijedno svake pohvale“, kazao je , predsjednik Čavara.

Premijer TK Bego Gutić zadovoljan je podrškom predsjednika Federacije BiH Rudniku.  Mišljenja je da ovo preduzeće zaslužuje podršku svih nivoa vlasti, samim tim jer sedamnaest godina u kontinuitetu bilježi privredni rast i rast investicionih ulaganja, što u budućnosti donosi nova zapošljavanja i doprinos cijeloj državi.

„Očekujemo da u narednom periodu, realizacijom projekata termoelektrane i cementare, RMU „Banovići“ poveća broj uposlenih, što je cilj svih nivoa vlasti, i Federalne i Kantonalne vlade“, izjavio je tokom posjete premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.

Realizacija jednog od najvećih projekata u zemlji –izgradnja termoelektrane u Banovićima itekako će doprinijeti daljem razvoju preduzeća, otvaranju novih radnih mjesta, proširenju postojećih kapaciteta, mišljenje je predsjednika Federacije BiH. U toku je završna faza potpisivanja ugovora sa bankom i izgradnja bi mogla početi već polovinom godine.

Ovo je bila jedinstvena prilika da se predsjednik Čavara upozna sa trenutnim stanjem u preduzeću, ali i sa velikim razvojnim planovima.

„Obzirom da smo ušli u značajne projekte i da smo poodmakli u fazi njihove realizacije podrška Federalne vlasti nam je itekako bitna“, rekao je direktor Rudnika Munever Čergić, i dodao da „Ovih dana takođe pokrećemo proceduru oko cementare. Usmeno imamo saglasnost Federalne vlade da krenemo u tom pravcu i mi smo jučer već na Upravi donijeli odluku da se pokrene procedura i ona će vrlo brzo biti i objavljena“.

Takođe, pokrenuta je i procedura za izgradnju rudnika krečnjaka koji je potreban kako za termoelektranu tako i za cementaru. Svi projekti bi trebali u 2019. godini biti u završnoj fazi.

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara