Potpisani Aneksi kolektivnih ugovora

Spread the love
Rental Travel

U ime Vlade Tuzlanskog kantona, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Adem Šehidić danas je sa Admirom Terzićem, predsjednikom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona i Mirzetom Pozderovićem, predsjednikom Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona, potpisao Anekse Kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Reha Centar

            Kako je definirano aneksima ugovora, zaposlenim u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, za obračun plaća utvrđena je osnovica u iznosu od 380,25 KM, topli obrok u iznosu od 8,00 KM, te pravo na naknadu za korištenje godišnjeg odmora (regres) u iznosu od 400,00 KM. Regres je definiran, danas potpisanim, posebnim Sporazumom o utvrđivanju iznosa i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2014. godinu, a kojim su sporazumne strane saglasne da se isplati u dva dijela i to:

–         prvi dio u iznosu od 200,00 KM isplatiće se najkasnije do 31.12.2014. godine,

–         preostali dio naknade isplatiće se najkasnije do 30.06.2015. godine.

 AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara