Potpisan sporazum o preuzimanju sedam skenera za arhive u BiH

Rental Travel

Svečano potpisivanje Sporazuma o preuzimanju opreme za digitalizaciju upriličeno je danas u Arhivu Bosne i Hercegovine u prisustvu direktora arhiva u BiH i predstavnika Turske agencije za saradnju i koordinaciju TIKA.

Reha Centar

Riječ je o sedam profesionalnih skenera. Po jedan uređaj će biti doniran Arhivu BiH, Arhivu RS-a, Historijskom arhivu u Sarajevu, arhivima Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog.

Koordinator TIKA-e u BiH Muhamed Unal podsjetio je da su se danas okupili povodom realizacije projekta u okviru protokola o saradnji potpisanog između državnih arhiva Turske i BiH.

– U okviru ovog projekta planirane su i uzvratne posjete eksperata arhiva dvije zemlje koje će raditi na očuvanju zajedničke građe. Danas smo isporučili opremu potrebnu za realizaciju digitalizacije osmanske arhivske građe koja se nalazi u BiH – rekao je Unal.

On je izrazio zadovoljstvo što je TIKA dio takvog projekta.

– Kao rezultat digitalizacije osmanske građe, naredni korak će biti prevođenje na turski jezik tih dokumenata, koji su pisani na staroosmanskom. To će biti veoma značajno radi daljnjeg istraživanja -kazao je Unal.

Direktor Arhiva BiH Saša Klepić smatra da je riječ o značajnom projektu, koji je u trećoj fazi.

– Dinamiku ćemo dogovarati u narednom periodu, a u skladu sa situacijom i u jednoj i drugoj zemlji – kazao je Klepić.

On je istakao i dobru saradnju Arhiva BiH i drugih arhivskih institucija u BiH.

Fena

Komentari

Komentara