Posjeta osnovnim i srednjim školama Općine Gradačac

Spread the love
Menprom

Prema Planu i programu rada, a s ciljem upoznavanja sa dosadašnjim radom i planovima aktivnosti u narednom periodu ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović sa saradnicima, u srijedu, 4.10.2017. godine, posjetio je osnovne i srednje škole Općine Gradačac.  Cilj posjete bio je upoznavanje sa kvalitetom rada osnovnih i srednjih škola. Razgovarano je i o realizaciji konkursne i oglasne procedure prijema zaposlenika, te je konstatovano da ove školske godine nije bilo značajnih problema što se može objasniti vrlo malim brojem žalbi koje su upućene školskim odborima.

Reha Centar

Direktori i nastavnici, ovih škola, upoznali su Ministra sa načinom i uslovima rada, kao i perspektivama škole u narednom periodu. Također, govorilo se i , problemima sa kojima se susreću škole u radu, kao i potrebama kada se radi o stanju školskih objekata.  Posjeta je ujedno  bila i prilika da se iskaže obostrana zahvalnost za dosadašnju saradnju i podršku u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i projekata.

Ministar je posjetio: JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“,  JU Gimnazija „Mustafa Novalić“, JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“, Zelinja Donja, JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, Srnice, JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“, Međiđa Donja, JU Osnovna škola „Hasan Kikić“, JU Osnovna kola „Safvet – beg Bašagić“, JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“, Kamberi.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara