Poplave u Tuzli na nekim mjestima dostigle kritične tačke

Spread the love
Menprom

Danas,  14.05.2014 godine, u 15:30 sati, u prostorijama Općine Tuzla održana je vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Tuzla, na kojoj je prezentovan Izvještaj o posljedicama djelovanja prirodne nesreće – poplave i klizišta i do sada poduzetim aktivnostima od strane Općine Tuzla po pitanju saniranja posljedica.
Načelnik Općine Tuzla, Jasmin Imamović, komandant Općinskog štaba civilne zaštite, Jozo Nišandžić, te načelnik Općinskog štaba civilne zaštite, Nadira Aščerić, informisali su prisutne o  sljedećim zaključcima Općinskog štaba civilne zaštite:

Reha Centar

nadira aščerić
1. Stanje prirodne nesreće ostaje na snazi do daljnjeg
2. Naredba o angažiranju službi zaštite i spašavanja, sekretara i savjeta MZ i pravnog lica Doo “Cestotehnik” ostaje na snazi do daljnjeg
3. Materijalna sredstva pravnih lica stavljena u pripravnost ostaju u pripravnosti do daljnjeg
4. Nastaviti sa nabavkom materijala za zaštitu od poplava
5. Izvršiti potrebne pripreme za evakuaciju stanovništva u područjima gdje prijeti potpuni prekid, plavljenje stambenih objekata i prohodnosti usljed porasta nivoa rijeke Jale
6. U cilju preveniranja nastanka poplava i klizišta, angažirati sva raspoloživa materijalno – tehnička sredstva (kamioni i utovarivači) iz evidencije materijalno – tehničkih sredstava pravnih lica na području općine Tuzla, kojom raspolaže Policijska uprava Tuzla – Sektor registracije vozila
7. Izdvajanja sredstava – obavezuje se Služba civilne zaštite da u skladu sa tačkom IV Odluke o proglašenju prirodne nesreće, od 04.05.2014. godine, donese odluke o finansiranju prioritetnih aktivnosti na provođenju mjera u otklanjanju posljedica ove prirodne nesreće, a koja se odnosi na utrošak sredstava zaštite i spašavanja
8. Obavezuje se Služba za budžet i finansije i Služba civilne zaštite da preraspodjelom obezbijede sredstva u toku djelovanja prirodne nesreće – poplave i klizišta i unese u Godišnji plan korištenja sredstava za 2014. godinu (rezervacija sredstava)
9. Općinski štab civilne zaštite ostaje u pripravnosti do daljnjeg
10.  Formirati tim geologa koji će biti u pripravnosti u slučaju aktiviranja aktuelnih i pojavljivanja novih klizišta.

CIVILNA ZAŠTITA TUZLA

CIVILNA ZAŠTITA

CIVILNA ZAŠTITA

aktuelno.ba

Komentari

Komentara