Poništene sve započete konkursne i oglasne procedure za prijem nastavnog i nenastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama TK

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta traži da poništi sve započete konkursne i oglasne procedure za prijem nastavnog i nenastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, te raspiše ponovne konkurse i oglase, pod uslovima kojima se aplikantima na konkurs i oglas za prijem nastavnog i nenastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona pored ostalih omogućava korištenje prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i podzakonskih akata koji proizilaze iz ovog Zakona.

Reha Centar

Kako u Zaključku stoji, na ponovljeni konkurs i oglas mogu aplicirati sva zainteresovana lica. Kandidati koji su po konkursu i oglasu koji će se poništiti, priložili svu traženu dokumentacija, ne moraju istu prilagati u ponovljenom konkursu i oglasu, a kandidati koji nisu dostavili svu dokumentaciju  traženu konkursom i oglasom koji će se poništiti, u ponovljenom konkursu i oglasu priložit će samo nedostajuću dokumentaciju.

R.T

Komentari

Komentara