Početak implementacije projekta „Restoring Accountability and supporting Transformation“ (RAST)

Spread the love
Menprom

U prostorijama Gradske uprave Tuzla danas je održan radni sastanak na kojem su prisustvovali gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović sa saradnicima i predstavnici CRS BiH, tokom kojeg se razgovaralo o početku implementacije projekta pod nazivom „Restoring Accountability and supporting Transformation“ (RAST) (Jačanje odgovornosti i podrška transformaciji), koji financira USAID. Projekat RAST ima za cilj pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave pri uspostavi i unapređenju povoljnog poslovnog okruženja u skladu sa Business Friendly Certification/Certifikat za povoljno poslovno okruženje (BFC)  kriterijima, te implementaciju manjih infrastrukturnih projekata, usko vezanih za povoljnije poslovno okruženje. Obzirom da je Grad Tuzla u procesu implementacije BFC programa, na sastanku je predstavljen RAST projekat, kao i podrška koju CRS kroz ovaj projekat može pružiti Gradu, sa ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja. U tom cilju je i dogovoren plan zajedničkih aktivnosti, sa ciljem pripreme plana rada za naredne dvije godine, koliko će trajati ovaj projekat.

Reha Centar

Gradonačelnik je zahvalio predstavnicima CRS-a na saradnji sa Gradom Tuzla, kako na ovom, tako i na drugim veoma značajnim projektima za Tuzlu, među kojima su najznačajniji: podrška u izradi Strategije socijalnog neprofitnog stanovanja, podrška u sanaciji klizišta nakon prirodne nesreće i dr.

Ipak, istakao je gradonačelnik: „Jedan od naših najvažnijih prioriteta je kreiranje što povoljnijeg poslovnog ambijenta, sa ciljem smanjenja stope nezaposlenosti, a na putu ka tom cilju namjera nam je prvo ojačati vlastite kapacitete i urediti unutrašnji sistem, kako bi postojeći i potencijalni privrednici i investitori imali što povoljniji ambijent za privređivanje i ulaganje. Zahvalan sam USAID-u i CRS-u što nam i kroz ovaj projekat pružaju podršku i nude tehničku i drugu pomoć, kako bismo što kvalitetnije i efikasnije ostvarili naše ciljeve. Naši kapaciteti su i sada na zadovoljavajućem nivou, ali smatramo da bi mogli biti znatno bolji kada bi neke naše inicicijative, koje smo uputili prema Vladi FBiH bile prihvaćene. Radi se o davanju napuštenih rudničkih prostora na korištenje lokalnim zajednicama, sa ciljem stvaranja poslovnih zona, kao i o izmjenama Zakona o stvarnim pravima, kojima bi investitori povoljnije dolazili do zemljišta za gradnju poslovnih objekata, u kojima bi se otvarala nova radna mjesta. Trenutno imamo najnepovoljnije uvjete u regionu, što je neprihvatljivo kada znamo kolika je nezaposlenost u cijeloj BiH.“

aktuelno.ba

Komentari

Komentara