Oživljavanje Rudnika nemetala Kladanj

Menprom

Kako bi se intentenzivirale aktivnosti na pokretanju eksploatacije magnezita u preduzeću „Rudnici nematala Kladanj“ d.o.o. Kladanj, u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva TK danas je održan radni sastanak svih relevantnih subjekata.

Reha Centar

Vlada Tuzlanskog kantona je, na jučerašnjoj sjednici, prihvatila Informaciju o aktivnostima na pokretanju eksploatacije magnezita u „Rudniku nemetala kladanj“ i način pokretanja eksploatacije ove mineralne sirovine na osnovu hodograma aktivnosti na prijenosu Ugovora o koncesiji. Naime, preduzeće ,,Rudar” d.o.o. Tuzla je iskazalo namjeru za pokretanje proizvodnje, odnosno eksploatacije magnezita u Rudniku čiji je osnivač i jedini vlasnik Vlada TK.

Na današnjem sastanku svi subjekti su se upoznali sa hodogramom aktivnosti, te preuzeli zadatke iz svog djelokruga, čime se i zvanično krenulo u realizaciju plana. Tokom sastanka izražena je želja da se preuzeti zadaci što prije obave i na svestrano zadovoljstvo pokrene proizvodnja i rudniku.

„Posebno raduje interes svih aktera da se ovi ekonomsko – pravni procesi obave u najkraćem roku, kako bi smo što prije bili svjedoci eksploatacije magnezita i otvaranja novih radnih mjesta na području općine Kladanj“, istakao je organizator današnjeg sastanka, ministar industrije, energetike i rudarstva Mulaga Fejzić.

Shodno postigunutom dogovoru Rudar d.o.o. će preuzeti 12 radnika, uposlenika Rudnika nemetala Kladanj, a shodno Odluci Vlade Tuzlanskog kantona novčana sredstva za jednog zaposlenika Rudnika nemetala Kladanj, koji je stekao uslove za penzionisanje, osigurat će se kroz Program korištenja sredstava sa Escrow računa. Osim preuzimanja trenutno uposlenih radnika Rudnika nemetala, Rudar d.o.o. planira da za potrebe eksploatacije magnezita u naredne tri godine uposli dodatnih minimalno 45 radnika.

Današnjem sastanku, osim ministra Fejzića i saradnika iz Ministarstva, prisustvovali su načelnik Općine Kladanj Jusuf Čavkunović, Predsjednik Nadzornog odbora i vd direktorica Rudnika nemetala Kladanj Ejub Alikadić i Hajrija Dodolović, generalni direktor i direktor investicija Rudar d.o.o. Asmir Kadirić i Ejub Mumić, predsjednik Komisije za koncesije TK Nihad Sinanović i saradnica u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Jasmina Škahić.

 

Odjeljenje za informisanje  AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara