Otvoreno pismo Mr. Ramiza Salkića OHR-u i OSCE-u zbog diskriminacije u školama RS

Spread the love
Menprom

Mr. Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS uputio je otvoreno pismo OHR-u i OSCE-u u kojem ukazuje na otvorenu sistemsku diskriminaciju nad djecom Bošnjaka u ovome entitetu, te poziva ove međunarodne institucije da spriječe dalju diskriminaciju i da pomognu rješavanju ovoga problema.

Reha Centar

Pismo prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Ovih dana je počela nova školska godina u bh. entitetu RS. Kao i prethodnih godina, i ova školska godina nosi stare probleme učenika Bošnjaka u ovom entitetu. Nastavljena je diskriminacija u obrazovnom sistemu ovog entiteta u pogledu nastave na bosanskom jeziku, diskriminacija prilikom zapošljavanja Bošnjaka, ali i kod uspostave sekularnog ambijenta kakav bi prema Ustavu trebao biti.

Višegodišnja diskriminacija u pogledu organizacije nastave na našem, maternjem, bosanskom jeziku, početkom ove školske godine poprimila je i druge oblike, a to je da djecu u školskim klupama u Vlasenici dočekuje pravoslavni sveštenik. Ovo nije izolovani slučaj, a slična praksa se provodi i u nekim drugim mjestima u ovom entitetu. Opšta je pojava da sveštenici Srpske pravoslavne crkve osveštavaju početak školske godine, iako u tim školama ima učenika Bošnjaka – muslimana, Hrvata – katolika, ali i ateista.

Stepen diskriminacije i negiranja drugih i drugačijih je odlika sistemskog djelovanja Vlade ovog entiteta, na stvaranju ambijenta nemogućeg življenja na ovom prostoru, ako niste pripadnik srpskog naroda. Ova entitetska vlast nije spremna graditi društvo jednakih mogućnost za sve njene građane, već želi društvo isključivo i samo za pripadnike srpskog naroda.

Svjedoci ste svih ovih godina pokušaja otvaranja dijaloga i pronalaska rješenja za ove probleme. Vlada ovog entiteta ignoriše opravdane zahtjeve svojih građana za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, a to su pravo na obrazovanje za svu djecu, jednake mogućnosti u ovom društvu, ali, između ostaloga, i pravo na rad i zapošljavanje.

Poštovana gospodo,

Obraćam se Vama koji ste na različite načine pozvani da ovu sistemsku diskriminaciju zaustavite. OHR je vrhovni tumač Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tu ste da obezbijedite njegovu primjenu i provedbu na terenu. Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma definiše pravo na povratak i ostvaranje prava povratnika.

OHR je nametnuo amandmane na ustave entiteta u procesu provedbe odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Upravo Vaši amandmani ostavili su nas Bošnjake u ovom entitetu bez mogućnosti da u stvarnosti utičemo na procese i donošenje odluka u ovom entitetu.

Mi smo konstitutivni, ali bez ustavnih mogućnosti da otklonimo sistemsku diskriminaciju nad našim narodom. Zbog navedenog, ali i puno drugih primjera, smatram da je uklanjanje ove diskriminacije prvorazredno pitanje za OHR, ali i ispravljanje grešaka učinjenih prilikom nametanja ustavnih amandmana na entitetske ustave. Sve dok Bošnjaci i Hrvati u ovom entitetu ne dobiju mogućnost zaštite u Ustavu, različiti oblici diskriminacije bit će prisutni u ovom entitetu.

OSCE je provodio obrazovnu reformu u Bosni i Hercegovini. Rezultat te obrazovne reforme je, između ostaloga, i pojava višegodišnje sistemske diskriminacije u obrazovnom sistemu u ovom entitetu. Smatram Vas pozvanim da se aktivnije uključite i ispravite greške učinjene tokom ove reforme.

U školama u ovom entitetu, i pored reforme, dominiraju nazivi koji nisu opšteprihvaćeni među svim roditeljima, kao što je Sveti Sava. Također, dominira pravoslavna ikonografija, a struktura zaposlenih, članova školskih odbora i direktora škola ne odgovara strukturi učenika u školama.

Sve ovo su bila pitanja reforme, koja su i nakon reforme ostala neriješena, i u sferi opšte dikriminacije.

Poštovana gospodo,

U 21. vijeku, u srcu Evrope, u bh. entitetu RS, provodi se sistemska diskriminacija u obrazovnom procesu nad djecom koja će biti budućnost ove zemlje. Vi ste sa ovlastima dio sistema u ovoj zemlji, i zbog toga imate obavezu da učinite više kako bi vlasti u ovom entitetu prekinule praksu diskriminacije u obrazovanju i praksu modernog oblika etničkog čišćenja kroz obrazovni sistem u ovom entitetu.

S poštovanjem

Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara