Otvoreni javni pozivi – prilika za osposobljavanje nezaposlenih osoba iz Tuzle za obavljanje poslova: asfalter, pekar i konobar keteringa

Rental Travel

Grad Tuzla, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Tuzla, obavještava nezaposlene građane  Tuzle da su  još uvijek otvoreni za prijavu:

Reha Centar

– Javni poziv za učešće u Programu stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba iz Tuzle za obavljanje poslova – asfalter,

– Javni poziv za učešće u Programu osposobljavanja nezaposlenih osoba iz Tuzle za obavljanje jednostavnih poslova  pekar   i

– Javni poziv za učešće u Programu osposobljavanja nezaposlenih osoba iz Tuzle za obavljanje jednostavnih poslova  konobar keteringa.

Javni pozivi se realizuju u okviru Projekta Grada Tuzle, glavnog partnera u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Tuzla: „Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla“. Projekat „Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla“, podržan je u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje- faza II (LEP II), koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).

Javni pozivi namijenjeni su nezaposlenim osobama sa prebivalištem na području grada Tuzle, koje se vode na evidenciji nezaposlenih osoba kod Biroa za zapošljavanje Tuzla, a koje žele da steknu znanja i sposobnosti za obavljanje poslova: asfaltera, pekara ili konobara keteringa, za kojim je iskazana potreba na tržištu rada u gradu Tuzli.

Javni pozivi su otvoreni za po 10 (deset) nezaposlenih osoba iz Tuzle i ostaju otvoreni do popune predviđenog broja kandidata.

Prednost kod odabira prijavljenih kandidata u okviru ovog Javnog poziva imaju osobe koje su na dan prijave mlađe od 35 godina, te žene.

Javni pozivi su objavljeni na službenoj web stranici Grada Tuzle: www.grad.tuzla.ba, a mogu se preuzeti i na sljedećim linkovima:

https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Javni-poziv-za-strucno-osposobljavanje-ILO-januar-2023.pdf,

https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Javni-poziv-za-strucno-osposobljavanje-ILO-pekar-april-2023-sa-ILO-coms.pdf,

https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Javni-poziv-za-strucno-osposobljavanje-ILO-konobar-keteringa-maj-2023-sa-ILO-coms.pdf

Dodatne informacije o ovim Javnim pozivima mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/37-380.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu  

Komentari

Komentara