OŠ „Podrinje“ : Realizovan projekat „Kreativci“

Spread the love
Menprom

JU OŠ „Podrinje“  u Mihatovićima pod pokoroviteljstvom Fondacije tuzlanske zajednice realizovala je projekat po nazivom „Kreativci“. U sklopu projekta realizovano je 25 kreativnih radionica za roditelje i učenike. Kao završna faza projekta upriličena je manifestacija „Kreativci“ u čijem sklopu je predstavljena izložba radova napravljenih tokom radionica.

Reha Centar

Većina naših učenika potiče iz socijalno ugroženih porodica, u kojima je prisutno nasilje, alkoholizam, nezaposlenost, upotreba psihoaktivnih supstanci.  Škola kao Institucija uvidjela je kroz rad sa djecom i lokalnom zajednicom želju, da se uključi u jedan vid edukativno-stvaralačkog rada.

Kreativno-stvaralačke radionice kao jedan od vidova art terapije utiču na cjelokupnu psihofizičku individuu, oslobađaju od stresa, potiču radne navike putem edukacije, kao i na adekvatno iskorištavanje slobodnog vremena.Uz ovakav vid aktivnosti djeca su ispoljila svoje mogućnosti, vještine pa čak i osjećaje koje čuvaju u sebi. U radionice su bili uključeni i učenici i majke učenika.

Radionice su bazirane na integralnim tehnikama koje omogućavaju slobodno verbalno, emocionalno, simboličko izražavanje, koje im mogu pomoći da samostalno kod kuće izrađuju i ukrašavaju predmete. Radionice su osmišljene s ciljem povećanja samopouzdanja i samopoštovanja, razvoj socijalnih vještina, pružanje emocionalne potpore.

Na radionicama su učesnici  savladali određene tehnike pravljenja predmeta i oslikavanja na različitim materijalima, istakli su predstavnici  OŠ „Podrinje“.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara