Općinsko vijeće Tuzla osudilo skrnavljenje vjerskih spomenika

Spread the love
Menprom

U povodun skrnavljenja više nadgrobnih spomenika, koji se u posljednje vrijeme dešavaju na području općine Tuzla(kao npr.skrnavljenje nadgorbnih spomenika na katoličkim grobljima u naseljima Poljana i Breze, te skrnavljenja pravoslavnih spomenika na groblju Trnovac) i napada na građanku u MZ Bukinje, Kolegij Općinskog vijeća Tuzla oštro osuđuje takve i slične gnusne aktivnosti, te ih ocjenjuje kao necivilizacijske i konstatuje da isti mogu ugroziti sigurnost građana Tuzle.

Reha Centar

Kolegij Općinskog vijeća će uvijek promptno reagirati i stati u odbranu zaštite prava građana, bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost i boriti se na očuvanju vrednota, koje Tuzla nije izgubila ni u teškim ratnim vremenima poput njenog multikulturalnog bića i jednakosti među građanima.

Iz navedenog razloga zatraženo je od Policijske uprave Tuzla da za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla pripremi Informaciju napadima na građane i skrnavljenju vjerskih obilježja na grobljima na području općine Tzla sa posebnim osvrtom na posljednja dešavanja u MZ Kiseljak i MZ Bukinje, koja će se razmatrati na početku  tj. kao prva tačka redovnog dijela 14-te redovne sjednice zakazane za dan 28.1.2014. godine.

Jozo Nišandžić, predsjedavajući Općinskog vijeća Tuzla

Nada Mladina, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijećam  Tuzla

Klub SDP, predsjednica Kluba, Azra Gazibegović

Klub SDA, predsjednik Kluba, Sabahudin Imamović

Klub NS Radom za Boljitak, predsjednik  Kluba Nedžad Mailikić

Klub SBB, predsjednik Kluba, Nedžad Hamzić

Klub BOSS, predsjednik Kluba, Mirnes Ajanović

Klub Tuzlanske alternative, predsjednik Kluba Mensur Alić

Klub HDZ, predsjednik Kluba Ivica Kovačević

Stranka za BIH, vijećnik Adnan Sijerčić

 Općina Tuzla – AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara