Ombudsmeni BiH: Osigurati zakonsku zaštitu novinara u BiH

Menprom

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine Nives Jukić, prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur ukazuju na važnost izmjene krivičnog zakonodavstva kako bi se osigurala zakonska zaštita novinara, posebno imajući u vidu važnu društvenu funkciju koju oni obnašaju. U saopštenju ombudsmena BiH se navodi da kroz svoj rad, novinari aktualiziraju pitanja i probleme s kojima se suočava jedno društvo, doprinose otvaranju debate i kreiraju mogućnosti da svi akteri izraze svoj stav o čemu upoznaju javnost, doprinoseći nivou demokratičnosti i izgradnji društva koje toleriše i prihvaća druge stavove i uvjerenja, te teži ka punoj ravnopravnosti svih pojedinaca i grupa.

Reha Centar

I ovom prilikom ombudsmeni pozivaju na dosljedno poštivanje preporuka iz „Specijalnog izvještaja o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini“, a u svakom konkretnom slučaju napada na novinare zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih institucija, te izražavaju spremnost da reaguju u skladu sa svojim mandatom, navodi se u saopštenju.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara