Oko 720.000,00 KM za podršku povratku i materijalno zbrinjavanje

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas prihvatila i Informaciju o efektima ulaganja u povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2020. godini. Prema podacima iz Informacije tokom 2020. godine Vlada je za podršku povratku prognanih lica i materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih lica realizirala ukupno 721.229,12 KM, od čega je 474.279,12 KM realizirano za povratak i zbrinjavanje na području našeg kantona, a 236.950,00 na području entiteta Republika Srpska.

Reha Centar

Za projekte održivog povratka realizirano je ukupno 260.200,00 KM, 206.865,00 KM je utrošeno za obavezno zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih raseljenih lica za period januar – oktobar 2020. godine. Sa 184.800,00 KM Tuzlanski kanton je u prvih deset mjeseci 2020. godine pomogao druge nivoe vlasti, a sa 61.800,00 KM je subvencionirana potrošnja električne energije za raseljene osobe tokom prvih 10 mjeseci 2020.godine. U ovom periodu Vlada je sa 7.564,12 KM finansirala dženaze i sahrane prognanih i raseljenih osoba.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara