Programima Vlade TK ove godine omogućen povratak 120 raseljenih osoba

Spread the love
Rental Travel

Tokom 2021. godine podrška Vlade TK održivom povratku raseljenih osoba odvijala se istodobno u dva smjera, prvi je pomoć drugim nivoima vlasti u smislu intervencija u zonama povratka i kolektivnim centrima na ime izgradnje i adaptacije infrastrukturnih objekata kao i readmisija ranjivih readmisiranih osoba, a drugi je subvencioniranje troškova električne energije, ogrijeva, i socijalnog stanodavanja, uz što su obezbjeđena i sredstva za zdravstveno osiguranje i troškove dženaza/sahrana za raseljene osobe, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2021. godini.

Reha Centar

Realizirajući ove programe Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak su kao pomoć općinama i gradovima povratka dodijelila ukupno 400.000 KM, od čega lokalnim zajednicama na području našeg kantona 285.360,89 KM, a općinama i gradovima u entitetu Republika Srpska 114.639,11 KM. Relizovana je podrška za 32 infrastrukturna objekta u 15 gradova/općina, te je ovim projektima omogućen povratak 120 raseljenih osoba. Uporedo sa ovim programom podrške lokalnim zajednicama, realiziran je i program usmjeren ka pojedinačnim povratnicima. Za tu namjenu ukupno je plasirano 260.200 KM, od čega 119.500 KM za povratnike na područje TK, a 140.700,00 KM za povratnike na područje entiteta Republika Srpska. Ovim programom obuhvaćene su 83 porodice i to 38 porodica na području TK-a i 45 porodica na području entiteta Republika Srpska što je rezultiralo poboljšanjem egzistencijalnih uslova i održivog povratka za oko 240 povratnika.

U 2021. godini, zdravstveno osiguranje je uplaćeno za 1406 raseljenih osoba, a uplaćena je i subvencija električne energije za 196 porodica koja borave u kolektivnim smještajima na području TK. Obezbjeđena su i sredstva za 122 porodice u svrhu nabavke po 3 tone ogrjeva za raseljena lica koja borave u kolektivnim smještajima na području TK. Također, u 2021. godini, odobrena je subvencija troškova za dženaze/sahrane 24 raseljene osobe.

Ukupna ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona za podršku raseljenih osoba i povratnika, rezultirala su smanjenjem broja raseljenih lica na području TK-a sa 9338 u 2020. na 8943 u 2021.godini, što je manje za 395 raseljenu osobu, odnosno 4,23%. Konzistentna politika i konstantna ulaganja i podrška Ministarstva rezultirali su smanjenjem broja raseljenih lica na području TK-a sa 11.858 u 2015. godini na 8.943 osobe u 2021. godini (11 mjeseci), što je manje za 2915 raseljenih osoba za posmatrani period.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara