Oglas za dodjelu finansijskih sredstava u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica

Spread the love
Menprom

Ministrastvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenihpotreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini na području TK u gradu/općini.

Reha Centar

Pravo na dodjelu sredstava po Pravilniku o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini (u daljem tekstu: Pravilnik) i ovom oglasu ima:
– lice iz člana 1. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br.: -prečišćeni tekst 5/12, 5/14 i 12/16, u daljem tekstu, Zakon),
– lice iz člana 4. Zakona i
– lice u statusu: djeteta porodice šehida – poginulog, umrlog i nestalog branitelja (u daljem tekstu: PŠ-PB), supruga šehida – poginulog, umrlog i nestalog branitelja, supruga umrlog ratnog vojnog invalida (u daljem tekstu: RVI) i supruga umrlog demobilisanog branitelja (u daljem tekstu: DB) sa malodobnim djetetom/djecom ili djetetom/djecom koja se nalaze na redovnom školovanju do navršenih 25. godina života, kod kojih dokaz o vlasništvu na zemljištu i građevinska dokumentacija glasi na branioca…

Oglas možete pogledati na web stranici Vlade TK.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara