Vlada TK podržala stambeno zbrinjavanje 76 mladih osoba i subvencionirala boravak djece u predškolskim ustanovama za 262 mlade porodice

Spread the love
Rental Travel

Danas je Vlada dala saglasnost na Odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2022.godini za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama. Kada je u pitanju program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, po javnom pozivu Ministarstvo je odabralo 76 korisnika sredstava koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamata. U okviru programa subvencioniranja troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama Komisija je sačinila Rang listu korisnika sredstava sa ove pozicije, te će pravo na ovaj oblik podrške ostvariti 262 mlade porodice sa područja Tuzlanskog kantona. Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na web stranici Vlade TK i Ministarstva kulture sporta i mladih TK.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara