Održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzanskog kantona

Menprom

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je održana u četvrtak, 12.3.2020. godine u 13 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 22. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona,

Reha Centar

22. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u ponedjeljak, 23.3.2020. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati. Poslanici će rapravljati o 14 tačaka dnevnog reda, između ostalih o 6 prijedloga zakona – Zakon o pečatu TK; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama; Zakon o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina; Zakon o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji; o jednom nacrtu zakona – Zakon o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu; kao i o 4 odluke – o davanju saglasnosti na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2020. godinu; o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu; o odobravanju Odluke o izmjeni Programa sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdjevanja općine Čelić, te o izmjenama i dopunama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

Na dnevnom redu Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrat će se i Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i Informacija o poduzetim mjerama u cilju prevencije i sprečavanja širenja korone virusa na području Tuzlanskog kantona i Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na području Tuzlanskog kantona.

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona je donio i zaključak kojim se podržavaju aktivnosti Ministarstva sigurnosti BiH, na čijem je čelu ministar Fahrudin Radončić, i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u rješavanju problema prisustva velikog broja migranata koji su bili stacionirani na Željezničkoj stanici u Tuzli, te se daje puna podrška u nastavku rada na upravljanju migrantskom krizom koja je evidentna na području cijele Bosne i Hercegovine. Zaključeno je da se razmotri primjena Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine na području Tuzlanskog kantona, u pogledu obaveznosti isticanja zastave na dane državnih praznika.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara