Održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona,  utvrđen je novi dopunjeni dnevni red 45. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

Rental Travel

Kao što je ranije najavljeno, 45. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u utorak, 14.9.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red, sa dvije dodatne tačke:

 1. Razmatranje Informacije o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na situaciju u vezi sa migrantima
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona
 3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
 4. Razmatranje nacrta Zakona o kulturi
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.
 6. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
 7. Razmatranje Analize društveno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, nivo ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja
 8. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama
 9. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
 10. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini
 11. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, radi davanja mišljenja

Sjednica Skupštine će biti održana u skladu sa propisanim mjerama predostrožnosti od širenja korona virusa.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara