Održana prezentacija rezultata istraživanja o potrebama i položaju mladih na području Grada Tuzla

Spread the love
Rental Travel

U utorak, 15.11.2016. godine u Sali za sastanke Gradske uprave Tuzla, održana je prezentacija rezultata provedenog istraživanja i anketiranja o potrebama i položaju mladih na području Grada Tuzla. Prezentaciji su prisustvovali gradonačelnik Jasmin Imamović sa saradnicima Vedranom Lakićem, Svjetlanom Kakeš, Asjom Redžić i Mersihom Idrizović, dok su rezultate prezentovali uposlenici Fondacije tuzlanske zajednice, organizacije koja rukovodi procesom provođenja istraživanja i izrade Strategije za mlade Grada Tuzla za period 2017.-2026. godina.

Reha Centar

Položaj mladih analiziran je kroz osam ključnih dimenzija koje igraju najveću ulogu u ponašanju mladih osoba uzrasta između 15-30 godina, a odnose se na slijedeće dimenzije: stavovi i položaj mladih u pogledu obrazovanja, položaj na tržištu rada, zdravstveni položaj mladih, socijalni položaj, učešće u javnom životu mladih, mobilnost, zatim informisanje, te ponašanje mladih u njihovom slobodnom vremenu.

Podaci su dobijeni anketnim istraživanjem na uzorku od 435 ispitanika, starosne dobi između 15 – 29 napunjenih godina, a anketiranje ispitanika je provedeno u svim mjesnim zajednicama na području Grada Tuzla. Obzirom da je ista metodologija istraživanja provedena i tokom 2008. godine, rezultati tog istraživanja poslužili su za komparaciju sa rezultatima novog istraživanja (2016. godina), što daje mogućnost prepoznavanja određenih trendova u pojedinim socio-ekonomskim dimenzijam, a s ciljem jasnijeg razumijevanja položaja i potreba mladih u Tuzli.

U narednom periodu će biti organizovana javna prezentacija rezultata istraživanja, sa kojima će se posebno upoznati mediji, kao i predstavnici omladinskih organizacija, a već početkom slijedeće sedmice se očekuje organizovanje sastanka Koordinacionog tijela za izradu Strategije za mlade koji će činiti stručnjaci iz navedenih  oblasti.

Posebno je značajno okupiti sve relevante aktere iz Tuzle koji se tiču podrške omladinskom sektoru, što uključuje gradsku upravu, javne ustanove, organizacije civilnog društva, te omladinska udruženja, kako bi Strategija za mlade bila što kvalitetnija.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara