Održan seminar “Pristup finansijama – prepreke i mogućnosti”

U cilju pružanju konkretnih informacija o dostupnim finansijskim izvorima namijenjenim privrednicima u Bosni i Hercegovini, Sektor za edukaciju Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u saradnji sa USAID-Sida GOLD Projektom i Kantonalnom privrednom komorom Tuzla, organiziran je seminar i panel diskusija na temu: “Pristup finansijama – prepreke i mogućnosti”.GoldKomora
Skup su otvorili Nedret Kikanović predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla, Duljko Hasić direktor Instituta za edukaciju (ECOS) Vanjskotrgovinske komore BiH i Saša Kolica iz USAID-Sida Gold projekta. Seminar/radionica na temu “Pristup finansijama – prepreke i mogućnosti” bio je prilika da se sa predstavnicima relevantnih institucija prodiskutuje o problemima sa kojima se preduzetnici susreću pri apliciranju na kreditna (i druga) finansijska sredstva. Amra Hadžijahić savjetnica za privatni sektor USAID-Sida Gold projekta govorila je o praktičnom primjeru pripreme i pisanja poslovnog plana a o iskustvu banaka i najčešćim greškama koje poduzetnici prave kod pripreme poslovnog plana govorili su predstavnici ProCredi Banke, Sberbank Tuzla i Nove Banke Tuzla.Direktor Hasić je u izlaganju pokušao dati odgovore na pitanja “Kako doći do sredstava za finansiranje biznisa” i “Šta su na tom putu najveće prepreke”. U okviru radionice pripremljena je i prezentacija aktuelnih kreditnih linija poslovnih banaka za preduzeća i predstavnike lokalne zajednice koje su pripremili predstavnici Ziraak Bank BHm, Nova Banka Tuzla, Sberbank Tuzla, NERDA KGF Tuzla, a DCA garantni fond prezentirala je Esma Mustajbašić iz USAID-Sida Gold projekta.

Reha Centar
Menprom

Foto: arhiv

aktuelno.ba

 


Komentari

Komentara