Održan sastanak predstavnika Univerziteta u Tuzli i Grada Tuzle

Menprom

Na poziv  Univerziteta u Tuzli, dana 19.07.2022. godine Univerzitet je
posjetio Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, sa predstavnicima
Zavoda za urbanizam i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada
Tuzle. Tom prilikom Gradonačelniku je prezentiran Plan razvoja Kampusa
Univerziteta u Tuzli i projekat rekonstrukcije Univerzitetske dvorane.

Reha Centar

Na sastanku je iskazano opredjeljenje Gradonačelnika i službi Gradske uprave
da zajedno sa Univerzitetom sihronizuju aktivnosti razvoja Kampusa. Održani
sastanak je nastavak uspješne saradnje na izradi regulacionog plana.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara