„Metode kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarna saradanja“ u okviru 21. Ljetnog Univerziteta – LJUT 2016, u Tuzli

Međunarodna ljetna škola održava se u periodu od 06.06.-10.06.2016. godine u okviru 21. Ljetnog Univerziteta – LJUT 2016, u Tuzli na Filozofskom fakultetu Univerziteta Tuzla. Cilj Međunarodne ljetne škole je osnažiti kapacitete studenata i stručnjaka u transdisciplinarnoj saradnji i praktičnoj primjeni metoda kvalitativnog istraživanja.

U okviru Međunarodne ljetne škole polaznici će biti upoznati s teorijskim osnovama i etičkim aspektima kvalitativnih metoda istraživanja, dizajnom kvalitativnih studija i načinom provođenja, transdisciplinarnoj saradnji u istraživanjima i praksi, naučnom i praktičnom značaju kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarne saradnje. Ljetna škola je namijenjena studentima društvenih, medicinskih i humanističkih znanosti, kao i stručnjacima iz prakse. Polaznicima škole savremena saznanja iz područja kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarne saradnje bit će ponuđene tokom petodnevnog treninga primjenom metoda interaktivnog učenja.

Predavači na Međunarodnoj ljetnoj školi su stručnjaci koji imaju praktično iskustvo i teorijsko znanje iz područja kvalitativnog istraživanja i transdisciplinarne saradnje. Praktični dio treninga bit će realiziran u saradnji sa Centrom za socijalni rad Tuzla, Centrom za mentalno zdravlje Dom zdravlja Tuzla, Odgojnim centrom TK, NVO “Vive žene” Tuzla i MUP TK.

Međunarodna ljetna škola je sadržajni dio SCOPES projekta, pod nazivom “Osnivanje centra za inter- i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli”. Cilj ovog projekta jeste izgradnja kapaciteta za uspostavljanje Centra za razvoj kompetencija za inter- i transdiciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli.

Partneri na SCOPES projektu su: Univerzitet u Tuzli (Filozofski fakultet – Odsjek socijalni rad, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet – Odsjek za poremećaje u ponašanju, Medicinski fakultet) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Udruženje građana Vive Žene i Univerzitet primijenjenih znanosti Sjeverozapadne Švicarske (UASNW).

Projekat je podržala Švicarska nacionalna fondacija (SNSF) u okviru Međunarodnog programa za Istočno evropske zemlje (SCOPES) kao dio tehničke saradnje i finansijske pomoći  Švicarske Konfederacije od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Saveznog ministarstva vanjskih poslova.

Prilog: Protokol otvaranja Ljetne škole

 

Tuzla: 03.06.2016. godine

 

 

PROTOKOL

 Povodom otvaranja „Međunarodne ljetne škole” 06.06.2016. godine u 9.45

na Univerzitetu Tuzla, Filozofski fakultet, Amfiteatar 2

 

Moderator: Voditelj Ljetne škole, dr.sc. Hariz Šarić, vanr. prof.

Protokolarne aktivnosti (početak u 09.45) Institucije Učesnici
 
 Izjave za medije

09.45 -10.00

Univerzitet u Tuzli

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

UG Vive žene

 

Voditelj ljetne škole

Koordinator projekta SCOPES

prof. dr. Snježana Marić,

Ministrica Danijela Simić,

 

Jasna Zečević,

 

prof.dr. Hariz Šarić,

dr.sc. Lejla Kuralić- Čišić

 
Obraćanje predstavnika partnera na projektu

10.00-10.15

Univerzitet u Tuzli Prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji inostaranstvu,

prof. dr. Snježana Marić

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Ministrica,

Danijela Simić

UG Vive žene Direktorica,

Jasna Zečević

 

 

Prezentacija SCOPES projekta i Ljetne škole

10.15-10.30

 Partneri na projektu:

Univerzitet u Tuzli

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

UG Vive žene

Koordinator projekta,

dr. sc. Lejla Kuralić-Ćišić,

Strateški koordinator projekta i Voditelj Ljetne škole,

prof. dr. Hariz Šarić

 

Radna grupa za Kick off- za projekat SCOPES

M.T.

Komentari

Komentara