Odobreno 616.308 KM namjenskih sredstava od ekoloških naknada

Spread the love
Rental Travel

Prema Programu raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu, Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o dodjeljivanju 496.575,00 KM Gradu Tuzla na ime finansiranja projekta „Toplifikacija MZ Batva, zona toplifikacije XLIV – Batva i Dragodol, Grad Tuzla – faza I”.

Reha Centar

Također, date su saglasnosti na odobravanje 112.905,00 KM za nabavku analizatora za Sistem za praćenje kvalitete zraka na području TK, 4.828,05 KM za nabavku LED rasvjete za JP RTV TK, te 2.000,00 KM Ekološkom savezu Tuzlanskog kantona „EKO-ZELENI“ Tuzla, na ime organiziranja manifestacije 22. april – Dan planete Zemlje.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara