Gradsko vijeće Tuzla o aerozagađenju VIDEO

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla održali su tematsku sjednicu na kojoj su raspravljali o aerozagađenju Tuzle. Stavovi vijećnika su različiti ali su ipak svi složni u jednom a to je da građani Tuzle zaslužuju bolji zrak. Nakon sjednice doneseni su i zaključci koji su uglavnom od ranije poznati a prezentirani su na posljednjem Kolegiju gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića.

Između ostalog, jedan od zaključaka je i da se svi prijedlozi i sugestije vijećnika razmotre i analiziraju te se za narednu sjednicu vijeća pripreme odgovori.

Na sjednici Kolegija usvojeni su slejdeći zaključci:

 1. Prihvata se Informacija o stanju aerozagađenja za području grada Tuzle i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje.
 1. Permanentno se vrši čišćenje dimnjaka na stambenim i poslovnim objektima. Zahtijeva se od nadležne službe za inspekcijske poslove, da pojača inspekcijski nadzor u individualnim stambenim objektima, po pitanju implementacije Odluke o dimnjačarskim djelatnostima.
 2. Dakle, mnogo je urađeno, ali ima i dosta toga što još treba uraditi. U praksi širenja mreže toplifikacije na individualne objekte, zapaženo da neki građani nemaju dovoljno sredstava da ostvare pravo na priključak.
 3. U dijelovima grada u kojima je izgrađen sistem po ranijem konceptu, individualni stambeni objekti se mogu isključivo priključiti preko ugrađene kompaktne podstanice čija nabavka i ugradnja je, u odnosu na mjerno-regulacionu stanicu (u dijelovima grada sa novim konceptom), više nego duplo skuplja. U cilju dodatnih smanjenja troškova nabavke i ugradnje kompaktne podstanice građanima koji se priključuju na sistem daljinskog grijanja, dovodeći ih u približne finansijske troškove kao što je nabavka i ugradnja mjerno regulacione stanice, zadužuje se nadležna gradska Služba da, u cilju dodatnih finansijskih olakšavanja za priključenje individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, do naredne sjednice Gradskog vijeća pripremi odgovarajuće odluke ili izmjene odluka kojima će se građani koji se priključuju na sistem daljinskog grijanja doveli u ravnopravan položaj.
 4. Nadležna gradska Služba za komunalne poslove se zadužuje da do naredne sjednice Gradskog vijeća pripremi odgovarajuće odluke ili izmjene i dopune postojećih odluka u cilju smanjenja visine ili potpunog ukidanja obaveze plaćanja naknade za angažovani kapacitet .
 5. U cilju zaštite zdravlja najmlađe populacije, neophodno je, za početak, iz Budžeta Grada izdvojiti sredstva za nabavku prečistača zraka za sve odgojne grupe u svim vrtićima JU Naše dijete, čiji je osnivač Grad Tuzla.
 6. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK ulaže sredstva u održavanje uređaja za monitoring kvaliteta zraka u TK. S obzirom na vjerodostojnost uređaja i monitoringa, preporučujemo građanima, medijima i institucijama da, na osnovu Zakona, samo ove podatke smatraju relevantnim. Ovo je važno zato što su se na tržištu pojavili jeftini (17 eura) „uređaji“, koje koriste mnogi, a koji ne pokazuju vjerodostojne podatke, čime se u vremenu temperaturnih inverzija stvara stanje panike kod građana. Ti podaci nisu mjerodavni i relevantni, nego su, i prema javno iskazanom stavu nadležnog Ministarstva TK, jedini relevantni podaci monitoringa kvaliteta zraka (www.monitoringzrakatk.info)
 1. Konstatuje se da je Gradsko vijeće Tuzla, krajem 2017. godine, podnijelo Inicijativu vlastima TK za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima kako bi se vlasnicima svih poslovnih prostora i većih stambenih zgrada naložilo da su obavezni da se priključe na daljinsko grijanje, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti, ili da pređu na neki drugi ekološki prihvatljiv način zagrijavanja i prestanu koristiti fosilna goriva, te da ovaj zakon do danas nije donesen.
 2. Zbog zagađenosti zraka i drugih ekoloških problema u Tuzli, Lukavcu, Živinicima i drugim gradovima i općinama TK, Tuzlanski kanton umjesto jednoga, treba imati najmanje 10 uposlenih ekoloških inspektora.
 3. Zahtijeva se od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivreda BiH, da bez odlaganja ugrade uređaje za odsumporavanje na Termoelektrani Tuzla. S ciljem realizacije ovih aktivnosti, sugeriše se da JP Elektroprivreda BiH, zatraži finansijsku pomoć iz Budžeta svih nivoa vlasti (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, svih gradova i općina). Vlada Federacije BiH ne treba da preuzima dobit od Eketroprivrede BiH, nego da tu dobit uloži u uređaje za odsumporavanje u Tuzli i Kaknuj.
 4. Traži se od Vlade Federacije BiH, Ministarstva pravde FBiH, da federalni zatvor u Tuzli priključi na daljinsko grijanje. U centru grada skoro svi objekti su na daljinskom grijanju, samo ovaj objekat kojim upravlja Federalno ministarstvo pravde koristi peći na fosilna goriva.
 5. Traži se od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH, da pri raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH, prioritet imaju projekti koji će dovesti do smanjenja zagađenosti zraka.
 6. Traži se od Federalne uprave za inspekcijske poslove i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da vrše pojačan nadzor nad subjektima/operaterima, da li ispunjavaju uvjete iz okolinske dozvole, a onima koji takve uvjete ne ispunjavaju uskratiti okolinske dozvole dok ne ispune propisane uvjete.

M.T.

Komentari

Komentara