Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran Plan proširenja zona toplifikacije daljinskog sistema grijanja grada Tuzle

Spread the love
Rental Travel

Na 26. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle razmatran je “Plan proširenja zona toplifikacije daljinskog sistema grijanja grada Tuzle”.

Reha Centar

JKP Centralno grijanje, u koordinaciji sa Službom za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, pripremilo je dokument pod nazivom “Plan proširenja zona toplifikacije daljinskog sistema grijanja grada Tuzle”, kojim je predviđeno proširenje na 12 novih zona. Ovo obuhvata pet zona koje zahtijevaju rekonstrukciju magistralnog vrelovoda (Miladije – Dr. Milice Kosorića, Solana II, Siporeks + Industrijska zona, Batva II i Bećarevac) i sedam zona koje ne zahtijevaju rekonstrukciju magistralnog vrelovoda (Plane, Hudeč, Mosnik II, Mejdan – Donje brdo, Džindić mahala, Dragodol II i Šići).

Plan je podijeljen u dvije faze, prva faza obuhvata toplifikaciju prije rekonstrukcije vrelovoda, dok druga faza obuhvata toplifikaciju nakon rekonstrukcije. Proširenje zona predviđeno je u različitim dijelovima grada, a prioritet je data toplifikaciji naselja Plane i Šići.

U cilju stvaranja uslova za širenje sistema daljinskog grijanja u skladu sa raspoloživim kapacitetima, potrebno je da Gradsko vijeće Grada Tuzla u skladu sa propisima, donese Odluku o davanju saglasnosti na Plan proširenja zona toplifikacije daljinskog sistema grijanja grada Tuzle, a koji će biti upućen na narednu sjednicu Gradskog vijeća Tuzle.

aktuelno.ba/Grad Tuzla

Komentari

Komentara