Odbor za dijalog Memorijalnog centra posjetio Dahau, Vilah i Minhen

Spread the love
Rental Travel

Odbor za dijalog Memorijalnog centra Srebrenica je u okviru svojih
aktivnosti do sada posjetio mnogobrojne memorijale i mjesta stradanja u
Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Cilj ovih posjeta jeste povezivanje
sa drugim memorijalima i udruženjima koji aktivno rade na memorijalizaciji civilnih žrtava nasilja, komuniciranje činjenica o genocidu u Srebrenici i razvijanje dijaloga o načinima borbe protiv negiranja zločina. Posjeta je realizirana u okviru projekta „Istina, dijalog, budućnost“ koji realizira Memorijalni centar Srebrenica uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Reha CentarU prethodna tri dana Odbor za dijalog je boravio u njemačkom gradu Dahau gdje su posjetili istoimeni memorijal posvećen žrtvama Holokausta i svim žrtvama nacističkog režima. Prema procjenama, u logoru Dahau je ubijeno više od 40.000 ljudi iz cijele Evrope a blizu 200.000 je bilo zatočeno.
Ovaj zloglasni koncentracioni logor je bio prvi svoje vrste na tlu
nacističke Njemačke u to vrijeme. Memorijal, koji se nalazi na lokaciji
nekadašnjeg logora, prikazuje patnju zatočenika i svu brutalnost
nacističkog režima.“Prethodnih dana posjetile smo mjesta na kojima je hiljade ljudi ubijeno
samo zato jer su bili različite vjere, različitih uvjerenja i različite
rase. Nacisti su u logoru Dahau zatvarali, mučili i ubili preko 40 hiljada
ljudi, žena i djece. U razgovoru sa predstavnicima jevrejske zajednice u
Minhenu saznali smo da je od 6 miliona ubijenih Jevreja, milion djece
stradalo u Holokaustu. To je milion duša koje nisu dobile priliku za život.
Mi to nećemo i ne smijemo zaboraviti. Kako se sjećamo naše ubijene djece,
naš dug je da se sjećamo i tuđe djece, koja su svirepo ubijena. Zločin ne
zastarijeva niti ikad smije biti zaboravljena ni žrtva, a niti zločinac.
Žrtve se sjećamo kako bi nastavila živjeti u našim srcima, a zločinca kako
bismo neprestano opominjali mlade generacije da moraju prepoznati
zločinačke ideologije u cilju njihovog sprječavanja“, poručile su majke
Srebrenice i Bratunca.Tokom posjete Odbor za dijalog se poklonio žrtvama Holokausta u austrijskom gradu Vilah kod spomenika „Denkmal der Namen“ („Spomenik imena“), nakon čega su posjetili Jevrejsku opštinu grada Minhena i Sinagogu „Ohel Jakob“.
Tom prilikom su se susreli sa direktorom Jevrejske opštine Stevenom
Guttmannom i drugim predstavnicima jevrejske zajednice u Minhenu. Članovi i članice Odbora za dijalog su razgovarali o izazovima borbe protiv govora mržnje i negiranja genocida i Holokausta, te su prezentirali trenutne
mehanizme i pristupe koje organizacije i institucije koriste kako bi se
stvorili uvjeti za proces suočavanja sa zločinima i prevencije zločina.


“Posjetom Memorijalu koncentracionog logora Dachau i ostalim institucijama željeli smo odati poštovanje žrtvama, proširiti svoja saznanja o razmjerama Holokausta, ali i prenijeti činjenice o genocidu nad Bošnjacima i razmjerama negiranja istog danas. Za nas koji naučno istražujemo holokaust, genocid i posljedice istih empirijska istraživanja krucijalno su važna kako bismo stekli adekvatna znanja. Važna činjenica je da smo tokom ovih posjeta s predstavnicima Jevrejske zajednice u Minhenu i ostalim predstavnicima drugih institucija naišli na veliko razumjevanje i interesovanje za razmjere počinjenog genocida u Srebrenici i oko nje. U tom smislu svakako je krucijalno važno da delegaciju Odbora za dijalog čine majke Srebrenice.


One su upoznale naše domaćine s činjenicama da im je ubijeno desetine
članova porodice i rodbine, a da danas žive i sreću izvršioce i negatore
genocida. One su istakle da na ovom svijetu žele pravdu, a nikako osvetu,
niti mržnju, što je bio jedan od zaključaka i poruka naših domaćina i nas
koji smo činili delegaciju Memorijalnog centra tokom posjete Austriji i
Njemačkoj”, naglasio je dr. Muamer Džananović, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina Univerziteta u Sarajevu i član Odbora za dijalog.

aktuelno.ba / Press tim Memorijalnog centra Srebrenica

Komentari

Komentara