Utvrđen Kalendar aktivnosti obilježavanja genocida u Srebrenici

Spread the love
Menprom

Kako bi se sistemski uredilo obilježavanje i promovisanje kulture sjećanja na genocid izvršen nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN Srebrenica tokom jula mjeseca 1995. godine, Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o utvrđivanju Kalendara aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona, a kojom se bliže određuju aktivnosti sa naznačenim datumom odnosno periodom odvijanja aktivnosti, opisom aktivnosti odnosno događaja, izvorom finansiranja, nosiocem ili nosiocima aktivnosti i načinom obilježavanja genocida u Srebrenici. Sastavni dio Uredbe je i Kalendar kojim su, osim kontinuiranih aktivnosti koje nemaju tačno preciziran datum izvršavanja, nego se njihovo provođenje odnosi na cjelogodišnji period, precizirane posebne aktivnosti i događaji koji počinju tokom mjeseca aprila posjetama učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona Memorijalnom centru u Potočarima i završavaju početkom oktobra kada se obilježava godišnjica postojanja Memorijalnog centra.
Ovim je realiziran Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona kojim je zadužena Vlada Tuzlanskog kantona da do 11. jula 2024. godine donese posebnu Uredbu kojom će se definisati kalendar aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona za sistematsko obilježavanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara