Objavljena preliminarna lista korisnika grant sredstava za podršku povratku prognanih lica

Rental Travel

Ministarstvo rada, socijalne politike i povratka Tuzlanskog kantona objavilo je danas Odluku o donošenju Preliminarne rang liste korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica”.

Reha Centar

Donošenje Preliminarne liste znači da svi nezadovoljni aplikanti imaju pravo, u okviru žalbenog roka, koji traje 15 dana od dana objavljivanja, resornom ministarstvu uložiti Žalbu. Žalbe se mogu podnijeti na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstru za rad, socijalnu politiku i povratak, ulica Rudarska br.57. 75000 Tuzla, zaključno sa 24. 12. 2014. godine.
Nakon završenog postupka po žalbama, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona će sa korisnicima zaključiti ugovor o donaciji finansijskih sredstava na ime održivog povratka za fizička lica na području općina Tuzlanskog kantona i 13 općina RS koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara