Obavještenje za javnost Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzla

Spread the love
Menprom

Obzirom na skori početak predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, zakazane za 02.10.2016. godine, a cijeneći i potrebu političkih subjekata za postavljanjem plakata i objava, obavještavamo Vas da je Odlukom o komunalnom redu („Sl. glasnik Općine Tuzla“ br. 4/10, 9/10, 1/11, 3/11 i 11/15-član 16. i član 17.) postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava na području Grada Tuzla dozvoljeno isključivo na mjestima određenim za to i uz saglasnost Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

Reha Centar

Saglasnost za postavljanje plakata politički subjekti dužni su zatražiti najkasnije u roku od 48 sati prije postavljanja i uz zahtjev priložiti i primjerak plakata koji se postavlja, kao i podatak o ukupnom broju plakata koji se postavljaju.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, uz odobrenje za postavljanje, odredit će i visinu naknade za postavljanje plakata, kao i rok za uklanjanje plakata.

Plakate postavljene van dozvoljenih mjesta bit će uklonjene o trošku lica koje ih je postavilo.

Članom 168. citirane Odluke, propisane su i novčane kazne za pravna lica (500 do 5000 KM) i odgovorna lica u pravnom licu (100 do 500 KM) za postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava suprotno odredbama člana 16. i člana 17. Odluke.

Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla – aktuelno.ba

Komentari

Komentara