Obavještenje za građane Tuzle , čije su stambene zgrade oštećene ili uništene

Menprom

Obavještavaju se građani, čije su stambene zgrade oštećene ili uništene uslijed klizišta uzrokovanih obilnim kišnim padavinama u maju mjesecu 2014. godine, a koji se namjeravaju prijaviti na javne konkurse za pomoć, koje je Općina Tuzla objavila u petak, 5.9.2014. u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Općine Tuzla (www.tuzla.ba) i na oglasnim tablama u mjesnim zajednicama, da će se, u cilju olakšanog i efikasnijeg prijema prijava,  prijem prijava i besplatna ovjera dokumenata traženih javnim konkursom, vršiti na jednom mjestu i to u sjedištu Konkursne komisije u Ulici Aleja Alije Izetbegovića broj 4 (zgrada Jupiter).

Reha Centar

Podsjećamo građane da obrasce prijava i obrasce neophodnih izjava mogu preuzeti u sjedištu Konkursne komisije, u šalter sali Općine Tuzla (Kozaračka bb, zgrada Centra za socijalni rad), kao i na web stranici Općine Tuzla.

OPĆINA TUZLA

aktuelno.ba

Komentari

Komentara