Turistička zajednica grada Tuzle: Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu Tuzli

Spread the love
Menprom

Turistička zajednica grada Tuzle je 03.04.2024. godine objavila Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu Tuzli.

Reha Centar

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Turističke zajednice grada Tuzle za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa koji imaju za cilj podizanje kvalitete turističke ponude i promocije turističkih kapaciteta na području grada Tuzle“, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

Pravo na dodjelu sredstava imaju:

  1. neprofitne organizacije koje prema rješenju o upisu u registar udruženja obavljaju djelatnost, koja je u skladu sa prioritetnim područjima ovog Javnog poziva, u okviru kojih će realizovati svoje aktivnosti,
  2. privredna društva (d.o.o.) koja su registrovana za obavljanje turističke i/ili djelatnosti organizacije manifestacija i događaja kulturno-zabavnog karaktera.

Prioriteti finansiranja/sufinansiranja moraju biti usmjereni ka postizanju ciljeva definiranim strateškim i razvojnim dokumentima Grada Tuzla te drugim strateškim dokumentima iz oblasti turizma, a prijavitelji na ovaj Javni poziv dostavljaju prijave iz sljedećih prioritetnih područja:

 

  1. 1. Podsticanje razvoja turističke infrastrukture

1.1. Očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog ambijenta;

1.2. Obnova, uređenje i aktiviranje područja grada Tuzle koja su nedovoljno uključena u turistički promet.

 

  1. Kultura i kulturno historijsko i prirodno naslijeđe

2.1. Promocija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa;

2.2.Manifestacije od kulturnog, sportskog, privrednog i umjetničkog značaja koje doprinose obogaćivanju turističke ponude i privlačenju turista.

 

  1. Unapređenje cjelovite turističke ponude

3.1. Podizanje kvaliteta turističkih usluga;

3.2. Razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma;

3.3. Stvaranje novih inovativnih turističkih proizvoda.

Minimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po jednoj prijavi u okviru prioritetnih područja iz člana II. ovog Javnog poziva je 1.000,00 KM, a maksimalan 5.000,00 KM.

 Aktivnosti odabranih prijavitelja po ovom Javnom pozivu moraju se realizovati u periodu od 01.05.2024. godine do 31.08.2024. godine.

 Prijave na Javni poziv se podnose na propisanom Prijavnom obrascu, koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici TZ grada Tuzle (https://tztz.ba/ba/javni-pozivi/).

Prijave na ovaj Javni poziv sa pratećom dokumentacijom prijavitelji dostavljaju u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili predaju lično u Turistički ured TZ grada Tuzle, na adresi:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA TUZLE

TURISTIČKI URED

Ulica Soni trg broj 8

75000 Tuzla

 Javni poziv je otvoren 14 radnih dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za predaju prijava je 23.04.2024. godine (utorak) do 16:00 sati.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Tuzle, putem telefona: +387 35 257 499 te slanjem pitanja na e-mail adresu: info@tztz.ba.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara