Obavještenje i Gradske uprave Grada Tuzla

Menprom

Ovim dopisom Vas obavještavamo i upozoravamo da ste shodno članu 134. stav 3., 4. i 6. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik općine Tuzla br. 4/10, 9/10, 1/11, 3/11 i 11/15) dužni ukloniti snijeg i led s krovova poslovnih i stambenih zgrada i trotoara oko istih.

Reha Centar

U slučaju da isti niste uklonili do sada, dužni ste odmah postaviti odgovarajuće znakove upozorenja i fizički obezbijediti potencijalno opasne prostore oko zgrada i poslovnih objekata do izvršenja obaveze iz gore pomenutog člana Odluke.

Ukoliko ne postupite u skladu sa obavezom iz člana 134., Komunalni inspektori Grada Tuzla će postupiti u skladu sa članom 168. Odluke o komunalnom redu.

UPRAVITELJIMA STAMBENIH ZGRADA NA PODRUČJU GRADA TUZLA

VLASNICIMA ILI KORISNICIMA STANOVA U ZGRADAMA

VLASNICI ILI KORISNICI POSLOVNIH PROSTORA U ZGRADAMA

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA TUZLA

aktuelno.ba

Komentari

Komentara