Drugi Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Menprom

Na osnovu člana 6. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/14), a u vezi sa članom 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/09) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla broj:   01-19-4031-2015  od 31.08.2015. godine, na koju je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-24-20307/15, od 28.09. 2015. godine, Gradsko vijeće Tuzla raspisuje: DRUGI JAVNI POZIV za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla

Reha Centar

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na sljedećem linku:

DRUGI JAVNI POZIV za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla

aktuelno.ba

Komentari

Komentara