Nove Upravne odbore dobili BKC i UKC Tuzla

Menprom

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. U upravni odbor ove javne ustanove privremeno, a na period najduže tri mjeseca, imenovani su Mihad Sakić, predsjednik, te Mirela Mehanović-Ibrahimović i Alma Đedović kao članovi. Dosadašnjim članovima Upravnog odbora je 19.8.2015. godine istekao mandat, a u toku je procedura za imenovanje stalnog Upravnog odbora.

Reha Centar

Također, Vlada je privremeno imenovala predsjednika i članove Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla. Do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u Upravni odbor su imenovani Munevera Bećarević, predsjednik, te Esad Karić, Mugdim Bajrić, Zumreta Kušljugić, Hasib Jahić, Elvir Sinanović i Admir Hrustanović kao članovi.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara