Nova radna mjesta za boračku populaciju

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o rasporedu sredstava za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice. Program je zasnovan na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima u svrhu pokretanja nove privredne djelatnosti i proširenja postojeće privredne djelatnosti, a sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta za branioce i članove njihovih porodica. Od ukupno planiranih 1.000.0000 KM planiranih za dodjelu beskamatnih kredita u svrhu zapošljavanja ovih kategorija stanovništva, 800.000 KM je namijenjeno privrednim društvima čiji su vlasnici branioci i članovi njihove porodice, odnosno braniocima i članovima njihove porodice koji obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost, a 200.000 KM je namijenjeno nezaposlenim braniocima i članovima njihovih porodica koji su prijavljeni na evidenciju Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, bez obzira na starosnu dob.

Reha Centar

Beskamatni kredit će se odobravati u visini do 30.000,00 KM po svakom novootvorenom radnom mjestu,  se na period otplate do 120 mjeseci uključujući grejs (grace) period od 12 mjeseci.

Sa planiranim sredstvima Ministarstvo i Vlada očekuju upošljavanje najmanje 30 branilaca i članova njihovih porodica, a konačan broj uposlenih zavisit će od broja podnešenih prijava i visine odobrenog kredita

Na osnovu danas usvojenog Programa, Ministarstvo će nakon izbora poslovne banke raspisati javni poziv  za dodjelu beskamatnih kredita.

Javno oglašavanje će se se izvršiti putem sredstva informisanja na  području Kantona, a prijave će se podnositi Ministarstvu, u roku od 30 dana  od dana objavljivanja poziva u sredstvima javnog informisanja.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara