Nova inicijativa za pravedniju raspodjelu javnih prihoda u F BiH

Rental Travel

U radnoj posjeti Tuzlanskom kantonu s ciljem rješavanja gotovo istih problema, od kojih posebno treba izdvojiti Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, boravili su premijeri Unsko-sanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, Srednjo-bosanskog kantona, Bosansko-podrinjskog kantona i Hercegbosanske županije Livno.

Reha Centar

JAVNI PRIHODI JAVNI PRIHODI

Sastanak  je organizovan u cilju uspostavljanja bolje međukantonalne saradnje i prilika je za usaglašavanje mišljenja i stavova o više značajnih tema među kojima su Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, razvojni planovi, strateško planiranje i budući projekti.

JAVNI PRIHODI

Nakon sastanka svi su bili složni u jednom a to je da ne žele niti imaju namjeru degradirati niti favorizirati bilo koji kanton, već jednostavno iznaći način kako sve raspodjele dovesti u realnu osnovu, po kojoj će svaki kanton dobiti onoliko novca iz proračuna koliko mu zaista i pripada.

JAVNI PRIHODI

Više informacija i zaključke sa ovog sastanka objavit će se tokom sutrašnjeg dana.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara