mojWeb savjeti: Važnost socijalne integracije na web stranici

Spread the love
Menprom

Da li je vaša stranica dobro uvezana?

Reha Centar

Jedan od trenutno najpopularnijih načina komunikacije i povezivanja ljudi u online svijetu su društvene mreže. Osim web stranice, za uspješno promovisanje branda, kompanije ili usluge, potrebno je voditi i marketinšku kampanju na društvenim mrežama. Integracijom društvenih mreža na vašoj web stranici, poboljšavate njeno rangiranje na tražilicama (SEO) čime raste njena vrijednost.

Povezivanjem sa društvenim mrežama, osim marketinške aktivnosti, omogućavate i dvosmjernu komunikaciju sa svojim klijentima. Kompanije putem društvenih mreža mogu lakše informisati javnost i dobiti povratne informacije i prijedloge, što ovaj medij čini sredstvom dijaloga između ponuđača i potrošača. Socijalna integracija vaše web stranice treba osigurati kvalitetnu komunikaciju koja će sigurno rezultirati u izgradnji reputacije i privlačenju novih klijenata.

Koje društvene mreže odabrati?

Da li želite dodati Facebook, Pinterest, Google+, Twitter ili LinkedIn, ovisi o onom što promivišete, te interesu vaše ciljane skupine. Svakako prilikom odabira društvenih mreža, treba odabrati one mreže s kojih možete privući najviše korisnika.

Kako se povezati?

Za kvalitetnu integraciju neophodno je obezbijediti višestruku povezanost (sa Vaše stranice na profile posjetilaca, sa stranice na Vaše profile i sa Vaših profila na web stranicu). Dodavanjem određenih poveznica (share, like i sl.), pružate mogućnost posjetiocima da podijele sadržaj Vaše stranice na svojim profilima na Facebooku, Twitteru i Google+u. Ove poveznice postavljate na sve članke na web stranici za koje želite da budu dijeljeni.

Pored opcije za direktno dijeljenje pojedinih sadržaja sa web stranice na profilima posjetilaca, neophodno je na stranici ponuditi i poveznice na Vaše profile na društvenim mrežama. To se postiže postavljanjem poveznica (linkova) u vidu ikona s prepoznatljivim logotipom društvene mreže. Ove ikone ne moraju biti velike ali svakako moraju biti lako uočljive. Prilikom njihovog pozicioniranja, treba obratiti pažnju na to da su na svim stranicama uočljive i na istom mjestu, pa je najbolje integrisati ih u zaglavlje (header) stranice, navigacijsku traku (main menu), bočnu traku (sidebar) ili podnožje (footer) stranice.

Naravno, uz sve ovo ne smijete zaboraviti postaviti poveznicu, tj. web adresu Vaše stranice na sve svoje društvene profile.

MojWeb nudi mogućnost svojim korisnicima da Drag&Drop sistemom jednostavo i brzo, bez potrebe za kodiranjem, dodaju ove vrste poveznica na odgovarajuća mjesta na web stranici.

Razlozi zbog kojih online marketinške kampanje „ne urode plodom“

Iako je internet marketing jedan od najjeftinijih, pa samim tim i najdostupnijih načina oglašavnja, česti su primjeri pogrešnog korištenja socijalne integracije.

  • Najčešća greška je ukoliko imate web stranicu i profile na društvenim mrežama, ali između njih nema poveznice.. Ili imate profil na društvenim mrežama ali nemate web stranicu i obratno
  • Samo povezivanje bez aktivnog funkcionisanja društvenih mreža, odnosno bez redovnih ažuriranja može samo unazaditi vaše online napore. Ako se odlučite za socijalnu integraciju, značajno je da održavate vaše prisustvo.
  • Različite društvene mreže zahtijevaju drugačiji sadržaj. Video koji ste snimili za Snapchat ne bi trebali stavljati i na Facebook. Ista informacija često mora biti prilagođena i društvenoj mreži na kojoj se objavljuje.

Leftor press team

aktuelno.ba

Komentari

Komentara