Ministrica Dizdarević: Za liječenje boračke populacije na raspolaganju 5 banja u FBiH

Spread the love
Rental Travel

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević potpisala je danas sa predstavnicima 5 banjskih lječilišta sa područja FBiH Sporazum o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja boračkoj populaciji za 2024. godinu. Riječ je o banjama Ilidža Gradačac, Aquaterm Olovo, Ilidža Sarajevo, Reumal Fojnica i Uni Bristol Tuzla.

Reha Centar

Napomenuvši da je Vlada Tuzlanskog kantona prošle sedmice usvojila Program realizacije prava i dopunskih prava branilaca i članova njihovih porodica za 2024. godinu, ministrica Dizdarević je kazala da je za ovu namjenu izdvojeno 400.000 KM.

„Iznos se može i povećavati ukoliko se broj korisnika tokom godine bude povećavao. Ministarstvo je donijelo odluku o cijeni BO dana liječenja za korisnika a ona iznosi 85 KM po jednom korisniku, zatim 60 KM za pratnju, s obzirom na to da RVI paraplegičari imaju pravo na pratnju tokom korištenja ovog prava i 50 KM za tzv. ambulantno liječenje bez korištenja ostalih sadržaja banje“, kazala je ministrica Dizdarević.

Ovom je prilikom istaknuto da pravo na korištenje banjskih lječilišta imaju prije svega ratni vojni invalidi i paraplegičari, te zlatni ljiljani kao i demobilisani borci i članovi porodica šehida ukoliko je to nastavak postoperativnog ili nekog drugog liječenja koje zahtijeva banjsko-klimatsko liječenje a da pri tome to pravo ne mogu ostvariti kroz ZZO ili na nekom drugom nivou. 

Prema riječima načelnice Banje Uni Bristol Nedime Kapidžić-Bašić u tuzlansku banju dolaze uglavnom pacijenti sa degenerativnim promjenama na tijelu a na usluge, nakon što upute zahtjev, čekaju vrlo kratko. 

„Prošle godine smo iscrpili kompletan iznos za ovu namjenu i to nam govori da je boračka populacija u starijim godinama i da bolesti i invalidnost sa kojom žive zahtijevaju više ovakvog liječenja. Prošle godine je bilo više zahtjeva nego sredstava tako da smo dva puta u toku 2023. godine povećavali iznos unutrašnjom preraspodjelom  jer postoje prava za kojima s godinama više nema potreba a ova koje se tiču zdravstvene zaštite se, nažalost, povećavaju“, napominje ministrica Dizdarević.

Ministarstvo za boračka pitanja posljednjih je godina prepustilo korisnicima zakazivanje i određivanje termina kao i izbor banjskog lječilišta te je produžilo rok od 90  na 120 dana za korištenje banje nakon što ministarstvo doznači sredstva.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara