Ministarstvo obrazovanja i nauke TK podržava diplomirane pedagoge-psihologe

Spread the love
Rental Travel

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pozdravlja napore Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona u nastojanju da osiguraju ravnopravan status diplomiranih pedagoga-psihologa tuzlanskog univerziteta, u kontekstu obavljanja psihološke djelatnosti.

Reha Centar

Stava smo da su referentne kompetencije diplomiranih pedagoga-psihologa referentni za obavljanje psihološke djelatnosti, s obzirom da je studijski program dodiplomskog studija Pedagogija i psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli od 2000. do 2018. godine, po važećim propisima imao potrebna odobrenja za realizaciju studijskog programa.

U tom kontekstu pozivamo Parlament Federacije Bosne i Hercegovine da u Nacrtu Zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine uvrsti diplomirane pedagoge-psihologe, a Ministarstvo obrazovanja i nauke TK će, ukoliko dođe do javne rasprave, zauzeti navedeni stav.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara